top of page

אודות

איתי חובשי  .B.Sc. Agr

בוגר האוניברסיטה העברית ירושלים, הפקולטה לחקלאות ברחובות, אגרונום. 

סוקר עצים מומחה. 

גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות מס' 1014

במשך יותר משני עשורים ליוויתי משפחות ויזמים בתהליך גידול עצים וצמחים בשטחי גינון רבים. עם הניסיון הרב בגידול עיצוב וגיזום, השבחת קרקע, טיפול במזיקים, ניקוז מים, השקיה, עבודה בעזרת אמצעים שונים וטכנולוגיות מתקדמות; אני גאה להיות מומחה בתחום סקרי עצים.  

כאגרונום, אני מגיש חוות דעת ומבצע את סקר העצים המקצועי ביותר שניתן להשיג בישראל. סקר עצים מקיף, מלא כולל צילום העצים וטבלאות מפורטות, המלצות לשימור, העתקה, גיזום וכריתה.   

ביצוע סקרי עצים להיתר בנייה, תב"ע, תת"ל ומסירתם לאדריכלים, גופים ממשלתיים, מוסדות ציבוריים, פרטיים ויזמים כחלק מהליכי קבלת היתר בנייה לפי דרישת חוק התו"ב (התיכנון והבנייה) בכפוף לפקיד היערות ולמשרד החקלאות. בנוסף לביצוע הסקר ישנה אפשרות לליווי והגשת הסקר הכולל: סימון ייעוד העצים על גבי תוכנית מדידה, מילוי והגשת טופס בקשת כריתת / העתקת עצים, הגשתו לפקיד היערות עד לקבלת היתר.

תפקידי כסוקר עצים הוא לבחון את העצים ולתת המלצות מקצועיות לכם מתכנני הבנייה תוך התחשבות בסביבה ובצורך לשמר את העצים בהתאם לתוכנית הבנייה, על מנת שתוכלו להתקדם עם הבנייה במהירות, בשקט ובביטחון.

בנוסף לביצוע הדרישה "היבשה" של מדינת ישראל והחוק, אין לי ספק שסקר העצים יוסיף לכם המון ערך אישי ורגשי.

אשמח לשיתוף פעולה.

bottom of page