top of page
סוקר לוגו.png
איתי חובשי אגרונום סוקר מומחה.jpg

סקר עצים 

איתי חובשי - אגרונום, סוקר עצים מומחה, גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות מס' 1014

סקר עצים להיתר בניה, תב"ע, תת"ל, כחלק מהליכי תכנון ובנייה, לאדריכלים, גופים ממשלתיים, מוסדות ציבוריים, יזמים ופרטיים.

סקר עצים מפורט, מלא הכולל: ריכוז נתונים, חוות דעת, סיכום והמלצות.

  • Facebook

תודה! ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page