top of page

תרומת העצים בסביבה עירונית

מערכות היחסים בין עצים לאנשים ראויות להבחן בספר גדול ומיוחד. אהבתו של האדם את העצים הייתה קדומה וללא ספק - תהיה נצחית.

בשנים האחרונות גדלה המודעות לטיבם ולתרומתם של העצים.

עם הזמן יותר אנשים מעוניינים לנטוע עצים לשיפור איכות האוויר ומראה חזות העיר, לסיוע בהפחתת זיהום וההתחממות הגלובלית.

 

הנטיעה של עצים בעיר יכולה להיות יוזמה של התושבים עצמם על קרקע פרטית או יוזמה של העירייה בגינות ציבוריות ושטחים פתוחים. עצים בעיר הם תרומה גדולה לטבע עירוני ואקולוגיה עירונית.

במקביל, עם התאוצה בפיתוח העיר, ישנה דרישה לעקירת עצים, כאן מדינת ישראל נכנסת לתמונה, הוצאה תקנה המחייבת לשלב עצים בוגרים בתכנון הבנייה. כל אדריכל, ייזם ומתכנן בנייה חייב לפעול על פי תיקון 89 לחוק התו"ב, ולהגיש לפקיד היערות סקר עצים.

טוב לדעת ש:

  • עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ולבלוע 80 ק"ג תרחיפים, המכילים מתכות רעילות ככספית, ליתיום, עופרת וכדומה.

  • עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר 100000 מ"ק אוויר מזוהם, מייצר 700 ק"ג חמצן, וקולט 20 טון פחמן דו חמצני.

  • חלק מהחמצן שאנו נושמים מיוצר על ידי הצמחים – אין בעולם מקור חמצן אחר. ללא עצים וצמחים לא היה ביכולתנו לנשום.

  • עץ אחד מסייע בהפחתת הטמפרטורה ועומס החום בסביבתו בקיץ עד 4 מעלות.

  • עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי – הוא בולם רעשים ומפחית את עוצמת הרעש.

  • ערכו של עץ בוגר שקוטר גזעו כחצי מטר נאמד בכ- 20,000 ₪,

  • עץ בוגר בסמוך לנכס מעלה את ערכו הכלכלי של הנכס באחוזים רבים.

  • עץ אחד משפר את מגוון הביולוגי ועשוי לשמש בית לעשרות יצורים חיים וציפורים.

  • מערכת שורשי העץ יכולה להיות גורם ממתן באופן משמעתי ברעידת אדמה.

bottom of page